Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 340 Дніпровської міської ради
Структура та органи управління закладу дошкільної освіти

Структура та органи управління закладом дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 340 Дніпровської міської ради керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", статутом закладу та іншими законодавчими актами Ураїни.

Сучасний заклад дошкільної освіти – складна система, яка динамічно розвивається і вимагає грамотного управління. Соціально-економічні умови і політичні процеси. кардинально змінили зміст управлінської діяльності в закладі дошкільної освіти: зросла самостійність, а отже, і відповідальність керівників за результати.

Система управління закладу дошкільної освіти може функціонувати лише тоді, коли всі її складові ланки відповідають вимогам сьогодення. Розвиток управління передбачає вдосконалення структури всієї організації закладу, перехід на горизонтальний корпоративний принцип управління. Спрямованість всієї системи управління дитячим садком на кінцевий результат передбачає не лише особливу мотиваційно-цільову орієнтацію керівників ЗДО, а й новий підхід до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, організації, контролю і регулювання всієї діяльності.

Управління закладу носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється також через інші колегіальні органи управління, а саме: педагогічну раду ЗДО, батьківські комітети груп, профспілковий комітет.

Медичний супровід вихованців закладу здійснює сестра медична старша.

Психологічний супровід здійснює психолог. Дефектолог  проводить роботу спрямовану на компенсацію і корекцію недоліків розвитку дітей. Логпед планує і здійснює навчально-корекційну роботу з вихованцями, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.