Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 340 Дніпровської міської ради
Сторінка дефектолога

 

 

      

v Діагностує рівень сформованості психічних процесів, особливості пізнавальної діяльності, рівень сформованості уявлень про себе та навколишній світ, елементарних математичних уявлень;

 

v Складає індивідуальні плани розвитку, плани спеціально-організованих занять.

 

v Розвиває психічні процеси, формує елементарні математичні уявлення, розширює уявлення про навколишній світ, збагачує словниковий запас, забезпечує сенсорний розвиток, розвиток дрібної моторики;

 

v Проводить підгрупові та індивідуальні заняття, формує підгрупи з урахуванням актуального рівня розвитку дітей

 

v Консультує педагогічних працівників та батьків з питань використання спеціальних методів і технологій корекційно-розвивальної роботи, знайомить батьків з результатами діагностики, з планом індивідуального розвитку;

 

v Приймає участь у методичних обєднаннях, є активним членом районної психолого-медико-педагогічної комісії.

 

 

ІГРИ НА РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ.

      Пам'ять може бути зоровою, слуховою, емоційною, руховою. Для дошкільного віку найбільш розвиненою є мимовільна пам'ять. До початку шкільного навчання переважає механічна пам'ять. Діти запам'ятовують матеріал за рахунок багатократних повторень. До завдань навчання школяра повинно входити формування осмисленої логічної пам'яті, яка покращується за рахунок оволодіння різними допоміжними засобами, прийомами і способами запам'ятовування і пригадування.

      Ряд завдань направлений на розвиток здатності утримувати в пам'яті задані інструкції. Подібну роботу слід проводити регулярно, так як часто причиною невиконання навчальних завдань є "втрата" умови завдання, нездатність утримувати в пам'яті задані дії. Ці завдання формують також зосередженість, концентрацію і переключення уваги, навик самоконтролю.

      Роботу по формуванню пам'яті доцільно проводити на неучбовому матеріалі в різних життєвих ситуаціях.

     Незалежно від того, добра чи погана у дитини пам'ять, перевантажувати її шкідливо.

ЩО ЗНИКЛО?

На столі розкладають декілька предметів або картинок. Дитина розглядає їх, потім відвертається. Дорослий прибирає один предмет. Дитина дивиться на предмети, що залишилися і називає, що зникло.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

На столі розкладають декілька іграшок. Дитині пропонують їх розглянути і запам'ятати. Дитина відвертається, одну іграшку додають, або іграшки міняють місцями. Дитина відповідає, що змінилося.

ХУДОЖНИК

Дитина грає роль художника. Він уважно розглядає того, кого буде малювати. Потім відвертається і дає його словесний портрет. Можна використовувати іграшки.

ЗАПАМ'ЯТАЙ і ВІДТВОРИ

Варіант 1. Дитині називають числа і просять їх відтворити. Кількість чисел у ряду поступово зростає.

Варіант 2. Дитині називають слова і просять їх відтворити (від 4 до 10 слів).

Варіант 3. Дитині називають числа (слова) в довільному порядку, просять відтворити в зворотному порядку.

ЗГАДАЙ І ПОКАЖИ

Дітям пропонується відтворити рух знайомих об'єктів (наприклад, махати крилами птаха, клишоногого ведмедя, повзучу гусінь, наїжачену півня і т.д.).

ЛАНЦЮЖОК ДІЙ

Дитині пропонується ланцюжок дій, які необхідно виконати послідовно. Наприклад: "Підійди до шафи, візьми книгу для читання, поклади її на середину столу.

 

    Прийоми, які допомагають запам'ятовуванню

- Якщо дитина не може запам'ятати слова, які ви йому назвали, дайте їй папір і кольорові олівці. Запропонуйте до кожного слова зробити малюнок, який допоміг би йому потім згадати ці слова.

Те ж саме можна зробити і при запам'ятовуванні фраз. Дитина сама вибирає, що і як він буде малювати. Головне, щоб це допомогло йому потім згадати прочитане.

Наприклад, називаєте сім фраз.

Хлопчикові холодно.

Дівчинка плаче.

Папа сердиться.

Бабуся відпочиває.

Мама читає.

Діти гуляють.

Пора спати.

     До кожного речення дитина робить малюнок (схему). Після цього запропонуйте йому точно відтворити всі фрази. Якщо виникають труднощі, допоможіть підказкою.

     На наступний день знову попросіть дитину повторити фрази за допомогою його малюнків. Відзначте, чи допомагають йому малюнки. Якщо він згадує 6-7 фраз - дуже добре.

ПЕРЕКАЗ.

    Якщо дитина не може переказати текст, прочитайте йому розповідь ще раз, але попросіть його звертати при цьому увагу на окремі специфічні деталі. Задайте йому питання: "Про що ця розповідь?" Спробуйте пов'язати прочитане з тим, що добре знайоме дитині, або з якоюсь аналогічною історією, порівняйте ці історії (у чому схожість і відмінність). Відповідаючи на ваші запитання, дитина мислить, узагальнює, порівнює, висловлює свої думки в мові, проявляє активність.

    Така бесіда значно активізує пам'ять і мислення дитини.

Попросіть дитину знову зробити переказ і ви переконаєтеся в тому, наскільки він став точним і осмисленим.

    Ігри на розвиток МИСЛЕННЯ

     Мислення - одна з вищих форм діяльності людини. Це соціально обумовлений психічний процес, нерозривно пов'язаний з промовою. В процесі розумової діяльності виробляються певні прийоми або операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація).

Виділяють три види мислення:

    1) наочно-дієве (пізнання за допомогою маніпулювання предметами)

    2) наочно-образне (пізнання за допомогою представлень предметів, явищ)

    3) словесно-логічне (пізнання за допомогою понять, слів, міркувань)

Наочно-дієве мислення особливо інтенсивно розвивається у дитини з 3-4 років. Він осягає властивості предметів, вчиться оперувати предметами, встановлювати стосунки між ними і вирішувати найрізноманітніші практичні завдання.

       На підставі наочно-дієвого мислення формується і складніша форма мислення - наочно-образне. Воно характеризується тим, що дитина вже може вирішувати завдання на основі уявлень, без застосування практичних дій. Це дозволяє дитині, наприклад, використовувати схематичні зображення або лічити про себе.

До шести-семи років починається інтенсивне формування словесно-логічного мислення, яке пов'язане з використанням і перетворенням понять. Однак воно не є провідним у дошкільнят.

      Всі види мислення тісно пов'язані між собою. При вирішенні завдань словесні міркування спираються на яскраві образи. У той же час рішення навіть найпростішої, самої конкретного завдання вимагає словесних узагальнень.

     Різні ігри, конструювання, ліплення, малювання, читання, спілкування і т.д., тобто все те, чим займається дитина до школи, розвивають у нього такі розумові операції, як узагальнення, порівняння, абстрагування, класифікація, встановлення причинно-наслідкових зв'язків , розуміння взаємозалежностей, здатність міркувати.

ХТО ЩО ЛЮБИТЬ?

    Підбираються картинки із зображеннями тварин і їжі для цих тварин. Перед дитиною розкладають картинки з тваринами і окремо картинки із зображенням їжі, пропонують всіх "нагодувати".

НАЗВИ ОДНИМ СЛОВОМ

     Дитині зачитують слова і просять назвати їх одним словом. Наприклад: лисиця, заєць, ведмідь, вовк - дикі тварини; лимон, яблуко, банан, слива - фрукти.

     Для дітей старшого віку можна видозмінити гру, даючи узагальнююче слово і пропонуючи їм назвати конкретні предмети, що відносяться до узагальнюючого слова. Транспорт - ..., птиці - ...

КЛАСИФІКАЦІЯ

     Дитині дають набір картинок із зображенням різних предметів. Дорослий просить розглянути їх і розкласти на групи.

     Знайди зайву КАРТИНКУ: розвиток розумових процесів узагальнення, відволікання, виділення істотних ознак.

    Підберіть серію картинок, серед яких три картинки можна об'єднати в групу з якою-небудь спільною ознакою, а четверта - зайва. Запропонуйте дитині знайти зайву картинку. Запитайте, чому він так думає. Чим схожі картинки, які він залишив.

     Знайди зайве СЛОВО

Прочитайте дитині серію слів. Запропонуйте визначити, яке слово є "зайвим". приклади:

Старий, старий, маленький, старий;

Хоробрий, злий, сміливий, відважний;

Яблуко, слива, огірок, груша;

Молоко, сир, сметана, хліб;

Година, хвилина, літо, секунда;

Ложка, тарілка, каструля, сумка;

Футболка, светр, шапка, сорочка;

Мило, мітла, зубна паста, шампунь;

Береза, дуб, сосна, суниця;

Книга, телевізор, радіо, магнітофон.

ЧЕРГУВАННЯ

     Запропонуйте дитині намалювати, розфарбувати або нанизати намисто. Зверніть увагу, що намистинки повинні чергуватися в певній послідовності. Таким чином можна викласти паркан з різнокольорових паличок і т.д.

ВІДПОВІДАЙ ШВИДКО

     Дорослий, кидаючи дитині м'яч, називає колір, дитина, повертаючи м'яч, повинен швидко назвати предмет цього кольору. Можна називати не тільки колір, але будь-який і якість (смак, форму) предмету.

Вправа на розвиток гнучкості розуму і словникового запасу.

Запропонуйте дитині назвати якомога більше слів, що позначають будь-яке поняття. - Назви слова, що позначають дерева; чагарники; квіти; овочі; фрукти. - Назви слова, що відносяться до спорту. - Назви слова, що позначають звірів; домашніх тварин; наземний транспорт; повітряний транспорт.

ГОВОРИ НАВПАКИ

     Запропонуйте дитині гру "Я буду говорити слово, а ти теж говори, тільки навпаки, наприклад, великий - маленький." Можна використовувати наступні пари слів: веселий - сумний, швидкий - повільний, порожній - повний, розумний - дурний, працелюбний - ледачий, сильний - слабкий, важкий - легкий, боягузливий - хоробрий, білий - чорний, твердий - м'який, шорсткий - гладкий і т.д.

БУВАЄ-НЕ БУВАЄ

     Називаєте якусь ситуацію і кидаєте дитині м'яч. Дитина повинна зловити м'яч в тому випадку, якщо названа ситуація буває, а якщо - ні, то м'яч треба відбити.

     Ситуації можна пропонувати різні: тато пішов на роботу; поїзд летить по небу; кішка хоче їсти; листоноша приніс листа; яблуко солоне; будинок пішов гуляти; туфлі скляні і т.д.

 Вправа на розвиток швидкості мислення.

      Запропонуйте дитині пограти в таку гру: ви будете починати слово, а він - його закінчувати. "Відгадай, що я хочу сказати!" Всього пропонується 10 складів: ПЗ, НА, ЗА, МІ, МУ, ДО, ЧЄ, плиг, КУ, ЗО.

Якщо дитина швидко і легко справляється із завданням, запропонуйте йому придумати не одне слово, а стільки, скільки він зможе. Фіксуйте не лише правильність відповідей, а й час, який є показником швидкості розумових процесів, кмітливості, мовної активності.

ПОРІВНЯННЯ ПРЕДМЕТІВ

      Дитина повинна уявляти собі те, що він буде порівнювати. Задайте йому питання: "Ти бачив муху? А метелика?" Після таких питань про кожне слово запропонуйте їх порівняти. Знову поставте питання: "Чи схожі муха і метелик чи ні? Чим вони схожі? А чим відрізняються один від одного?"

       Дітям особливо важко в знаходженні схожості. Дитина 6-7 років повинна правильно проводити порівняння: виділяти і риси подібності, і відмінності, причому за істотними ознаками.

Пари слів для порівняння: муха і метелик; будинок і хатинка; стіл та стілець; книга і зошит; вода і молоко; сокиру і молоток; піаніно і скрипка; витівка і бійка; місто і село.

Вгадай ПО ОПИСУ

       Дорослий пропонує вгадати, про що (про який овоч, тварину, іграшку) він говорить і дає опис цього предмета. Наприклад: Це овоч. Він червоний, круглий, соковитий (помідор). Якщо дитині важко з відповіддю, перед ним викладають картинки з різними овочами, і він знаходить потрібний.

ХТО КИМ БУДЕ?

       Ведучий показує або називає предмети і явища, а дитина повинна відповісти на питання, як вони зміняться, ким будуть. Ким (чим) буде: яйце, курча, жолудь, насіннячко, гусениця, ікринки, борошно, дерев'яна дошка, залізо, цеглу, тканина, шкіра, день, учень, хворий, слабкий, літо і т.д.

       Може існувати кілька відповідей на одне питання. Необхідно заохочувати дитину за кілька відповідей на питання.

Розкласти по ПОРЯДКУ

       Використовуються готові серії сюжетних послідовних картинок. Дитині  дають картинки і просять їх розглянути. Пояснюють, що картинки повинні бути розкладені по порядку розгортання подій. На закінчення дитина складає розповідь по картинках.

відгадування небилиці

      Дорослий розповідає про щось, включаючи в свою розповідь кілька небилиць. Дитина повинна помітити і пояснити, чому так не буває.

Приклад: Я ось що хочу вам розповісти. Ось вчора - йду я по дорозі, сонечко світить, темно, листочки сині під ногами шарудять. І раптом з-за рогу як вискочить собака, як заричить на мене: "Ку-ку-рі-ку!" - і роги вже наставила. Я злякався і втік. А ти б злякався?

НІСЕНІТНИЦІ

      Іду я вчора по лісі. Кругом машини їздять, світлофори блимають. Раптом бачу - гриб. На гілочці зростає. Серед листочків зелених сховався. Я підстрибнув і зірвав його.

      Прийшов я на річку. Дивлюся - сидить на березі риба, ногу на ногу закинула і сосиску жує. Я підійшов, а вона стриб у воду - і попливла.

      Запропонуйте дитині малюнки, в яких містяться якісь протиріччя, невідповідності, порушення в поведінці персонажів. Попросіть дитину знайти помилки і неточності і пояснити свою відповідь. Запитайте, як буває насправді.

ВІДГАДУВАННЯ ЗАГАДОК.