Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 340 Дніпровської міської ради
Мова освітнього процесу

 

 

 

Закон України
Про забезпечення функціонування української мови як державної (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81)
Стаття 6. Державна мова України

1. ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ УКРАЇНИ Є УКРАЇНСЬКА МОВА.

2. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЕРЖАВНА МОВА ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ, ВИКОНАВЧОЇ ТА СУДОВОЇ ВЛАДИ, У МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ, У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В МЕЖАХ І ПОРЯДКУ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЦИМ ЗАКОНОМ. ДЕРЖАВА СПРИЯЄ ВИКОРИСТАННЮ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАУЦІ, КУЛЬТУРІ, ІНШИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ.

3. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ ЧИ СПРИЯННЯ ЇЇ ВИКОРИСТАННЮ У ТІЙ ЧИ ІНШИЙ СФЕРІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ НЕ ПОВИННІ ТЛУМАЧИТИСЯ ЯК ЗАПЕРЕЧЕННЯ АБО ПРИМЕНШЕННЯ ПРАВА НА КОРИСТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ МОВАМИ АБО МОВАМИ МЕНШИН У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ ТА НА ТЕРИТОРІЯХ ПОШИРЕННЯ.

4. НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ У СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСІ.ПОРЯДОКЗАТВЕРДЖЕННЯ СЛОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ДОВІДНИКІВ З УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ ЯК ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИХ ДОВІДКОВИХ ПОСІБНИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ОФІЦІЙНОГО ВИДАННЯ ЦИХ ДОВІДНИКІВ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА СПРИЯЄ ВИКОРИСТАННЮ НОРМАТИВНОЇ ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНШИХ ПУБЛІЧНИХ СФЕРАХ. 5. ЖОДНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ НЕ МОЖЕ ТЛУМАЧИТИСЯ ЯК ТАКЕ, ЩО СПРЯМОВАНЕ НА ЗВУЖЕННЯ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ.

Закон України "Про дошкільну освіту"Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259)Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

СТАТТЯ 10. МОВА У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІМОВА У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ВИЗНАЧАЄТЬСЯСТАТТЕЮ 20ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ".

 

 

Виконання мовного законодавства України

 

 

 

- Конституція України (ст.10);

 

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 (ст.7);

 

- Указ Президента України "Про Концепцію державної мовної

 

політики" від 15.02.2010;

 

- Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999

 

№ 10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10

 

Конституції України щодо застосування державної мови органами

 

державної влади, органами місцевого самоврядування та

 

використання її у навчальному процесі в навчальних закладах

 

України;

 

- Лист МОН "Щодо застосування державної мови в освітній галузі"

 

від 01.02.2018;

 

- Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.2019 року "Про застосування державної

 

мови в освітньому процесі"