Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 340 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

  

Робочий навчальний план закладу

  

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№ 340 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташовано за адресою: вул. Фабрично-заводська, 23а.

 

     У 2016-2017 навчальному році в дошкільному закладі працювало 11 груп: 1 група раннього віку та 10 – дошкільних (з яких 4 групи – для дітей з вадами зору та 2 групи – для дітей з порушенням психологічного розвитку).

 

       Упродовж 2016-2017 навчального року педколектив працював над такими річними завданнями:

1.     Продовжити роботу з формування соціально – моральних почуттів дошкільників  в контексті обласної науково – методичної проблеми  освітніх стратегій соціалізації особистості громадського суспільства.

2.     Формувати комунікативно-мовленнєві уміння дітей дошкільного віку у співпраці з батьками.

3. Розвивати художньо-естетичні здібності дошкільників шляхом впровадження нетрадиційних технік образотворчої діяльності.

4. Створювати оптимальні умови для спільної корекційно – педагогічної роботи дефектологів, вихователів, батьків з фізичного, психічного соціального розвитку дітей з вадами зору та з порушеннями психологічного розвитку.

         Головною турботою колективу було забезпечення умов для ефективної організації життєдіяльності дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я. Упродовж всього року з дітьми систематично проводилися різні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Так, 2 рази на тиждень діти кожної вікової групи мали фізкультурні заняття, які проводилися фізичним керівником разом із вихователями. Також щодня вихователі організовували оптимальний руховий режим на прогулянці (рухливі та спортивні ігри, праця на свіжому повітрі) та у приміщенні (фізпаузи, фізкультхвилинки).  Систематично, (2  рази на місяць), педагогами ДНЗ (фізичним керівником, вихователями, музичними керівниками) організовувались дитячі спортивні свята та організовувались Дні Здоров’я, упродовж яких відмінялися традиційні заняття та проводилися музично-спортивні свята, активні форми відпочинку дітей на свіжому повітрі та у приміщенні   У літній період організація фізкультурно-оздоровчої роботи мала свої особливості: усі форми педагогічної взаємодії з дітьми проводилися на свіжому повітрі. Щоденно діти залучались до ігор-розваг із природним довкіллям (водою, піском, сонцем, повітрям) екскурсій (у межах території ДНЗ), музично-спортивних розваг - що позитивно впливало на стан фізичного та емоційного здоров’я дитини.

Упродовж  навчального року щодня значна увага приділялась організації безпеки життєдіяльності дитини. Згідно до плану проводилися тижні безпеки дитини, під час яких діти більш детально знайомилися з правилами безпечної поведінки у природному довкіллі та спільних місцях, особливостями поводження із побутовими приладами та інше. Усі знання надавались дітям виключно у вигляді ігор, співбесід, розваг із використанням великої кількості наочності, художніх та музичних засобів. Інформація про здоровий та безпечний спосіб життя поширювалась також серед батьків засобами наочних матеріалів, групових консультацій, бесід з медичним персоналом, залученням до участі у спільних з дітьми розвагах. Крім традиційно запланованих заходів, що відбиваються у річному плані, над проблемою безпеки життєдіяльності працювала творча група дошкільного навчального закладу. В наявності багато наробок з даної проблеми: конспекти занять та бесід, розробки консультацій для батьків, анкети, поради та багато іншого матеріалу.

Впродовж навчального року фізичний керівник проводив обстеження фізичного стану дітей, їх уміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання). За сумою балів оцінку «відмінно» одержали 21 % дітей, «добре» - 48 %, «задовільно» - 17 %, «незадовільно» – 14 %. Отже, задовільні оцінки одержали  86 % дітей.

 

 

Група

Кількість дітей

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Кільк.

%

Кільк.

%

Кільк.

%

Кільк.

%

Нарцис

5 р. ж.

22

6

27

16

65

1

4

1

4

Колобок

6 р. ж.

15

3

19

9

55

3

19

1

7

Малинка

6 р. ж.

27

8

30

16

60

2

7

1

3

Ромашка

6 р. ж.

17

4

24

7

40

4

24

2

12

Фіалка

6 р. ж.

13

2

16

8

60

2

16

1

8

Чебурашка

4 р. ж.

20

3

15

15

75

1

5

1

5

Горобинка

6 р. ж.

13

4

23

6

46

2

12

1

9

Лілія

4 р. ж.

23

2

8

9

44

8

32

4

16

Мак

6 р. ж.

13

3

21

8

65

1

7

1

7

 

В ДНЗ працюють 6 груп для дітей з особливими потребами: 4 групи – для дітей з вадами зору та 2 групи – для дітей з порушенням психічного розвитку. В дошкільному закладі створені матеріальні та організаційні умови для корекційно-педагогічної роботи. З дітьми працюють педагоги-спеціалісти (вчителі-дефектологи, вчителі- тифлопедагоги, вчителі-логопеди, психолог, медична сестра-ортоптистка). Особливістю педагогічної роботи з дітьми спеціальних груп є постійний взаємозв’язок між вихователями, спеціалістами та батьками з питань розвитку, виховання та навчання дітей, забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, визначення динаміки її розвитку. Усі види спеціально організованої діяльності проводилися тільки у формі індивідуальної роботи або роботи у малій підгрупі. Друга половина дня використовувалася вихователями для додаткової індивідуальної роботи з дітьми за порадами вчителя-дефектолога. Діти, що мають вади зору, щоденно відвідували заняття із медсестрою-ортоптисткою (за призначенням дитячого лікаря-офтальмолога).

Аналіз результатів освітнього процесу має такі дані. Наприкінці навчального року вихователі провели діагностування дітей за показниками компетентності, визначеними програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». За даними діагностики проявляють компетентність в повній мірі – 19% дітей, в достатній мірі –  58 %, недостатньо – 23 %.

 

Група

Кількість дітей

Проявляють в повній мірі

Проявляють в достатній мірі

Проявляють недостатньо

Кільк.

%

Кільк.

%

Кільк.

%

Нарцис

5 р. ж.

22

6

27

16

64

2

9

Колобок

6 р. ж.

15

3

20

10

46

2

14

Малинка

6 р. ж.

27

8

30

15

55

4

15

Ромашка

6 р. ж.

17

3

18

8

46

6

36

Фіалка

6 р. ж.

13

2

16

6

48

5

36

Чебурашка

4 р. ж.

20

2

10

16

80

2

10

Горобинка

6 р. ж.

13

4

23

6

46

3

31

Лілія

4 р. ж.

23

1

4

10

40

12

56

Мак

6 р. ж.

13

2

15

9

70

2

15

 

Впродовж навчального року з педагогічними працівниками дошкільного закладу систематично проводилася методична робота з підвищення кваліфікації педагогів: консультації, семінари-практикуми, колективні перегляди занять, педради, організація виставок методичної літератури, ведення зошитів з самоосвіти. З метою вдосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів використовувалися різні форми методичної роботи: обмін досвідом, рішення проблемних педагогічних ситуацій, презентації вихователями власних наробок, огляди новинок методичної літератури, педагогічні практикуми, психологічні тренінги. Для вихователів спеці. груп щомісяця проводилися групові консультації вчителями-дефектологами та психологом, індивідуальні консультації (за запитом вихователів). Для вчителів дефектологів періодично організовувалися семінари-практикуми з найбільш актуальних тем (соціальна адаптація дітей до умов ДНЗ; розвиток спілкування дітей з особливими потребами; особливості художньо-творчої діяльності дітей). Педагоги ДНЗ приймали активну участь у районних та міських методичних об’єднаннях, семінарах; відвідували курси післядипломної педагогічної освіти. За результатами атестації у 2017 році 2 педагоги ДНЗ підвищили свою кваліфікаційну категорію (тифлопедагог Моцак О. А. – «спеціаліст ІІ категорії», дефектолог Постоєнко І. О. – «спеціаліст І категорії»). Деякі моменти методичної роботи потребують удосконалення, більш детального опрацювання. (напрямки роботи: аналізування та узагальнення кращого досвіду педагогів ДНЗ; більш активне використання технології психолого-педагогічного проектування діяльності дітей; розробка власних програм з досвіду роботи дефектологів ДНЗ; поширення кращого педагогічного досвіду спеціалістів ДНЗ через публікації у професійних виданнях; використання різних форм презентації досвіду педагогів ДНЗ )

У минулому навчальному році педколектив ДНЗ приймав активну участь в  підготовці та проведенні конкурсів (на краще виготовлення розвивальних ігор; на краще обладнання куточків природи; на кращу підготовку до літа). Педагоги ставилися відповідально до умов конкурсів, працювали творчо, проявляли ініціативу. Особливо слід відмітити вихователів Ткаченко С.М., Гамзіну Н. Б., Кірсанову Г. В., Максюк А. М.Садова Т.В.  Лисиця Л.М..

Як і усі дошкільні навчальні заклади області, педколектив ДНЗ №340 працював над другим етапом науково-методичної проблеми освітніх стратегій  соціалізації особистості громадського суспільства. Своїм завданням педагоги ДНЗ ставили формування соціально – моральних почуттів та комунікативно – мовленнєвого розвитку дошкільників. Аналізуючи стан роботи в ДНЗ, слід відмітити наступні:

  1.  Роль вихователя  в організації спілкування дітей.Вихователі усіх вікових груп розуміють і підтримують, що саме дошкільний віквідрізняється підвищеною сприйнятливістю до соціальних впливів. Дитина всмоктує в себе все: способи спілкування, взаємини, використовуючи власні спостереження, наслідування дорослих. Особливо слід відмітити вихователів Сакович І.П.(гр.4р.ж.), Лисицю Л.М.( гр.6 р.ж.) та Ткаченко С.М.(спец.гр.6р.ж.)
  2. Ступінь соціальної активності та самостійності дітей. Більшість дітей загальноосвітніх вікових груп  мають достатній (згідно віку) рівень розвитку соціально-моральних, зацікавленість у взаємодії з однолітками та дорослими. Виняток складають декілька дітей, з якими працюють логопеди та психолог ДНЗ. Діти спеціалізованих груп мають з входженням особистості в соціум та з взаємодією з дітьми і дорослими.Тому з дітьми спеціалізованих груп систематично проводиться корекційна робота логопедами, дефектологами та психологом.

    В наступному навчальному році педколектив ДНЗ продовжить роботу над обласної науково – методичною проблемою освітніх стратегій соціалізації особистості громадського суспільства.

У минулому навчальному році значна увага приділялась роботі над проблемою інтеграції родинного та суспільного дошкільного виховання. Проводилися усі заплановані заходи, що відбиваються у річному плані.Так, з метою ознайомлення батьків з умовами функціонування ДНЗ, пріоритетними напрямками та основними завданнями освітньої роботи, проводилися загальні батьківські збори. Для більш детального ознайомлення батьків з умовами перебування дітей в ДНЗ, особливостями виховання та навчання систематично організовувалися групові батьківські збори та групові консультації. Батьки кожної дитини також мали змогу отримати індивідуальні консультації вихователів, вчителів-дефектологів, психолога, методиста, медичних працівників лікаря офтальмолога. Крім того, систематично організовувалися батьківські всеобучі, під час яких батькам надавалися теоретичні знання та практичні поради із цікавих для них тем (розвиток художньої творчості дітей; виховання культури поведінки; особливості підготовки дитини до навчання у школі). Систематично (1 раз на три місяці) проводилися Дні відкритих дверей з метою ознайомлення батьків з конкретними умовами виховання дітей у ДНЗ, успіхами та досягненнями кожної дитини. Тема та зміст заходів у дні відкритих дверей визначалися відповідно до основних завдань річного плану освітньої роботи ДНЗ: листопад 2016 року – «Соціально-моральне виховання дітей в умовах ДНЗ»; лютий 2017 року – «екологічне виховання дітей в умовах ДНЗ»; травень 2017 року – «Розвиток образотворчої діяльності дітей в умовах ДНЗ». Також слід відзначити щоденне використання різноманітних наочних засобів у роботі з батьками. Кожна вікова група має спеціально обладнані, естетично оформлені куточки для батьків, у яких представлений цікавий консультативний матеріал, що періодично змінюється. Окремо розміщені фотостенди із фотокартками, які оновлюються кожен місяць і відображають різні моменти життєдіяльності дітей у ДНЗ. Для батьків також представлені виставки дитячих художніх робіт з малювання, ліплення, аплікації, ручної праці. У ДНЗ є окремо оформлена виставка спільних художніх робіт дітей та батьків. Теми робіт визначаються відповідно до сезонних змін («Золота осінь», «Кришталева зима», «Красуня весна», «Яскраве літо») або за бажанням дітей та педагогів («Моє улюблене місто», «Малюємо радість»,  «Чарівний світ казки», «Краса різної природи»). Крім цього, батьки завжди залучалися до підготовки та участі у різних музичних і спортивних святах та розвагах, до спільного з дітьми створення куточків ігор та відпочинку, праці в природі, до щоденної участі у різних аспектах життя дітей ДНЗ. В наявності багато наробок з даної проблеми: плани вивчення родини, розробки консультацій для батьків, конспекти родинних свят, практикуми, анкети, поради та багато іншого матеріалу. Більш детально, як одне з основних завдань річного плану освітньої роботи ДНЗ, розглядалася проблема з формування комунікативно-мовленнєвих вмінь дітей дошкільного віку у співпраці з батьками.

Аналізуючи стан роботи в ДНЗ з комунікативно-мовленнєвого виховання  необхідно виділити наступні питання:

  1. Роль вихователя  в організації спілкування дітей.Більшість вихователів підтримує ініціативу у спілкуванні дітей, використовуючи непрямі прийоми контролю за мовленням дітей(підказка, підтримка, надання мовного зразка у ненав’язливій формі). Однак деяким вихователям треба підвищувати свій лінгвістичний рівень знань, звернути увагу на темп мовлення, образність, на ступінь тактовності й демократичності у спілкуванні з дітьми.
  2. Ступінь мовленнєвої активності та самостійності дітей.Діти усіх груп мають достатній (згідно віку) рівень розвитку  мовленнєвих умінь, навичок( мається на увазі загальноосвітні групи). Діти спеціалізованих груп мають особливості у розвитку мовлення; корекційна робота зкомунікативно-мовленнєвого розвитку постійно, систематично проводиться логопедами, дефектологами та психологом ДНЗ.
  3. Планування роботи з комунікативно - мовленнєвого розвитку дітей ДНЗ у повсякденному житті. Аналіз календарних планів  за 3 місяці дозволяє зробити висновок, що робота з комунікативно - мовленнєвого розвитку планується вихователями систематично, з використанням різноманітних форм та методів. Особливо слід відмітити вихователів: Гамзіну Н.Б.( спец. гр. 4р.ж.), Лисицю Л. М.( 6 р. ж.). Необхідно використовувати більш різноманітні форми та методи в роботі з дітьми вихователям Бобильовій С.І.( спец.гр.6 р.ж.) та Сакович І.П.( 4 р.ж.)

     В наступному навчальному році педколектив ДНЗ має бажання приділити  особливу увагу комунікативно - мовленнєвим вмінням дітей у співпраці з батьками.

В 2016-2017 навчальному році педколектив ДНЗ працював з розвитку художньо-естетичних здібностей дошкільників шляхом впровадження нетрадиційних технік образотворчої діяльності. Аналізуючи стан роботи в ДНЗ, слід відмітити наступні питання:

  1. Створення умов для розвитку образотворчої діяльності дітей. В усіх групах є куточки самостійної образотворчої діяльності дітей. Добір та розташування матеріалів відповідає естетичним, педагогічним та віковим вимогам. Особливо слід відмітити вихователівМаксюк А.М.(спец. група 6 р. ж.), Гамзіну Н.Б.(спец. група 4р. ж.). Необхідно приділити більше уваги оформленню куточку вихователям Сєдих А.В. та Бобильовій С.І. (група 6 р. ж.).
  2. Оцінка активності та самостійності дітей.Більшість дітей, відповідно віку, проявляє зацікавленість образотворчою діяльністю. Діти загальнорозвиткових груп мають знання  та уміння відповідно віку та вимог програми «Дитина»;Базового компоненту, активно проявляють творчість та ініціативність. Діти спеціалізованих груп мають особливості у засвоєнні знань та умінь, виявленні творчої активності,корекційна робота з художньо – естетичного виховання систематично проводиться дефектологами у співпраці з вихователями.

        В наступному навчальному році педколектив ДНЗ продовжить роботу з патріотичного виховання дітей шляхом розвитку художньо- естетичних здібностей.

У 2016-2017 навчальному році педколектив ДНЗ активно впроваджував у практику роботи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нової редакції). Усі питання консультацій, семінарів-практикумів, педрад розглядалися з позицій їх трактування Базовим компонентом. З метою підвищення ефективності праці педколектив ДНЗ вніс відповідні поправки  до самостійно розробленого тематично – блочного планування освітньої роботи з дітьми усіх вікових груп (для вихователів, дефектологів,тифлопедагогів, логопедів, музичних керівників), зразків календарного планування. У наступному навчальному році педколектив ДНЗ буде вдосконалювати форми роботи за Базовим компонентом з метою його найбільш ефективного впровадження.

       У 2017-2018 навчальному році педколектив дошкільного навчального закладу буде керуватися такими державними документами:

Закони України:

1.    Про  освіту

2.    Про дошкільну освіту

3.    Про охорону праці

4.    Про дитяче харчування

5.    Про фізичну культуру і спорт

6.    Конвенція про права дитини

7.    Про мови в Українській РСР

8.    Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Укази Президента України:

1.       Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.       Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.       від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

2.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

3.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

4.       Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Акти Кабінету Міністрів України:

1.       від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

2.       від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

3.       від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"

4.       від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

5.       від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

6.       від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

7.       від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

8.       від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

9.       від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

10.    Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

11.    №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

12.    Базовий компонент дошкільної освіти.

Накази Міністерства:

1.    Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

2.    Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

3.    Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965

4.    Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

5.    Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

6.    від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

7.    від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

8.    від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

9.    від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

10.                       від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

11.                       від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

12.                       від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

13.                       від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

14.                       Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

15.                       від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

16.                       від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

17.                       від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

18.                       від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

19.                       від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

20.                       від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

21.                       від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

22.                       від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

23.                       від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"

24.                       від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

25.                       від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

26.                       від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

27.                       від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

28.                        Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

Листи Міністерства:

1.    Лист Міністерства № 1/9-322 від 13.06.2017 р. «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2017/2018 навчальному році»

2.    Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

3.    Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

4.    Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

5.    Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальнихзакладах»

6.    Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

7.    Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

8.    Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»

 

9.    Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   Кваліметрична модель (завантажити)

10. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

11. Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»

12. Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.2011 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році»"

13. Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

14. Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

15. Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

16. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

17. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

18. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

19. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

20. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

21. Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році"

22. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"

23. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"

24. Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»

25. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

26. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

27. Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

28. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

29. Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

30. Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

31. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

32. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

33. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

34. Лист Міністерства № 1/9-446  від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

35. Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

36. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"

37. Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

38. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

39. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

40. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

41. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

42. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

43. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

44. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

45. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

46. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

47. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

48. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

49. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

50. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

51. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

52. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"

53. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

54. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

55. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."

56. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

57. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

58. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

59. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

60. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

61. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

62. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

63. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

64. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

65. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

66. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

67. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

68. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

69. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

70. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

71. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

1.    Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2.    Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

3.    Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

4.    Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

5.    Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.    Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

7.    Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

1.    Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

2.    ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

3.    Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

Розпорядження Міністерства:

1.       від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

Комплексними програмами:

1.       Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років.

2.       Дитина в дошкільні роки. Комплексна додаткова освітня програма.

3.       Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку.

4.       Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.

5.       Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку.

6.       Я у Світі (нова редакція).  Програма розвитку дитини дошкільного віку.

7.       Ураїнськедошкілля.Програма розвитку дитини дошкільного віку.

Парціальними програмами:

1.    Радість творчості. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ Борщ Р. М., Самойлик Д. В. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.

2.    Зайцева Л.І. Програма формування математичної компетенції дошкільників. – Мелітополь: Видавничий будинок, 2012.

3.    Про себе треба знати,про себе треба дбати. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку / Лохвицька Л.В. – Тернопіль: Мандрівець, 2014.

4.    Грайлик. Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі/ Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник  Т.А. -Тернопіль: Мандрівець, 2014.

5.    Скарбниця моралі. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку/ Лохвицька Л.В. -  Тернопіль: Мандрівець, 2014.

Корекційними програмами:

1.    Навчально-виховна програма для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами зору /Свиридюк Т.П. – К.: ІЗМН, 2000.

2.    Коррекционная работа в детском саду /Плаксина Л.И. – М.., институт коррекционной педагогики РАО, 2003.

3.    Трофіменко Л.І. / Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс. –к.: Актуальна освіта, 2009.

4.    Віконечко. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років/ Сак Т. В. – К., 2012.

5.    Навчально – виховна програма та методичні рекомендації для спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушенням зору/Ващенко Т.В., Виходцева Л.М., Дегтяренко Т.М. – Суми, 2006.

Методичними посібниками:

1.    Зайцева Л. І. Формування логіко-математичної компетентності дітей. – Мелітополь: Видавничий будинок, 2012.

2.    Народні перлини для маленької дитини/Яловська О. О. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.

3.    Зайцева Л.І. Розкриваємо таємниці довкілля. – Мелітополь: Видавничий будинок, 2012.

4.    Дибіна О.В. Дитина і навколишній світ. – Х.: Ранок, 2008.

5.    Лохвицька Л.Розвивальне предметне середовище в дошкільних навчальних закладах. – К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013.

6.    Чернова О.С.,Фіяло Т.І. Статеве виховання дітей дошкільного віку. – Зап.:Ліпс,2009.

7.    Петриківський первоцвіт/Купрієнко В. І.,Міхіна Н. О., Корінько І. Б. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.

8.    Котляр В. П. Основи художнього виховання дітей. – Донецьк: Наулідж, 2010.

9.    Шульга Л. Барвиста радість. – Зап: Ліпс, 2012.

10.   Лозинська Э.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку. - Львів, 2009.

11.                 Дегтяренко Т. М., Вавіна Л. С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами. – Суми: Університетська книга, 2012.

12.                 Організація літнього оздоровлення й відпочинку дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями /Омельченко І. М., Федорович Л. О. – Кременчук, 2009.

 

             На 2017-2018 навчальний рік педколектив дошкільного навчального закладу №340 визначає такі завдання:

1.       Продовжити роботу з формування соціально – моральних почуттів дошкільників в контексті обласної науково – методичної проблеми освітніх стратегій соціалізації особистості громадського суспільства.

                         2. Формувати комунікативно – мовленнєві уміння дітей дошкільного віку у співпраці з батьками.

                         3. Виховувати патріотичні почуття шляхом розвитку художньо-естетичних здібностей дошкільників.

                          4. Створювати оптимальні умови для спільної корекційно-педагогічної роботи дефектологів, вихователів, батьків з фізичного, психічного, соціального розвитку дітей з вадами зору та з порушенням психологічного розвитку.