Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 340 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

  

Нормативні документи

У 2017-2018 навчальному році педколектив дошкільного навчального закладу буде керуватися такими державними документами:

Закони України:

1.    Про  освіту

2.    Про дошкільну освіту

3.    Про охорону праці

4.    Про дитяче харчування

5.    Про фізичну культуру і спорт

6.    Конвенція про права дитини

7.    Про мови в Українській РСР

8.    Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Укази Президента України:

1.       Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.       Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.       від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

2.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

3.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

4.       Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

Акти Кабінету Міністрів України:

1.       від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

2.       від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

3.       від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"

4.       від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

5.       від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

6.       від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

7.       від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

8.       від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

9.       від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

10.    Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

11.    №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

12.    Базовий компонент дошкільної освіти.

Накази Міністерства:

1.    Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

2.    Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

3.    Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965

4.    Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

5.    Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

6.    від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

7.    від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

8.    від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

9.    від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

10.                       від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

11.                       від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

12.                       від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

13.                       від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

14.                       Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

15.                       від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

16.                       від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

17.                       від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

18.                       від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

19.                       від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

20.                       від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

21.                       від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

22.                       від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

23.                       від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"

24.                       від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

25.                       від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

26.                       від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

27.                       від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

28.                        Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

Листи Міністерства:

1.    Лист Міністерства № 1/9-322 від 13.06.2017 р. «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2017/2018 навчальному році»

2.    Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

3.    Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

4.    Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

5.    Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальнихзакладах»

6.    Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

7.    Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

8.    Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»

 

9.    Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   Кваліметрична модель (завантажити)

10. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

11. Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»

12. Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.2011 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році»"

13. Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

14. Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

15. Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

16. Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

17. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

18. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

19. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

20. Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

21. Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році"

22. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"

23. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"

24. Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»

25. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

26. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

27. Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

28. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

29. Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

30. Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

31. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

32. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

33. Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

34. Лист Міністерства № 1/9-446  від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

35. Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

36. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"

37. Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

38. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

39. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

40. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

41. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

42. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

43. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

44. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

45. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

46. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

47. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

48. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

49. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

50. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

51. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

52. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільнихнавчальних закладах"

53. Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

54. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

55. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."

56. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

57. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

58. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

59. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

60. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

61. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

62. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

63. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

64. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

65. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

66. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

67. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

68. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

69. Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

70. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

71. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

1.    Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2.    Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

3.    Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

4.    Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

5.    Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.    Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

7.    Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

1.    Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

2.    ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

3.    Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

Розпорядження Міністерства:

1.       від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

Комплексними програмами:

1.       Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років.

2.       Дитина в дошкільні роки. Комплексна додаткова освітня програма.

3.       Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку.

4.       Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.

5.       Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку.

6.       Я у Світі (нова редакція).  Програма розвитку дитини дошкільного віку.

7.       Ураїнськедошкілля.Програма розвитку дитини дошкільного віку.

Парціальними програмами:

1.    Радість творчості. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ Борщ Р. М., Самойлик Д. В. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.

2.    Зайцева Л.І. Програма формування математичної компетенції дошкільників. – Мелітополь: Видавничий будинок, 2012.

3.    Про себе треба знати,про себе треба дбати. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку / Лохвицька Л.В. – Тернопіль: Мандрівець, 2014.

4.    Грайлик. Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі/ Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник  Т.А. -Тернопіль: Мандрівець, 2014.

5.    Скарбниця моралі. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку/ Лохвицька Л.В. -  Тернопіль: Мандрівець, 2014.

Корекційними програмами:

1.    Навчально-виховна програма для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами зору /Свиридюк Т.П. – К.: ІЗМН, 2000.

2.    Коррекционная работа в детском саду /Плаксина Л.И. – М.., институт коррекционной педагогики РАО, 2003.

3.    Трофіменко Л.І. / Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс. –к.: Актуальна освіта, 2009.

4.    Віконечко. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років/ Сак Т. В. – К., 2012.

5.    Навчально – виховна програма та методичні рекомендації для спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушенням зору/Ващенко Т.В., Виходцева Л.М., Дегтяренко Т.М. – Суми, 2006.

Методичними посібниками:

1.    Зайцева Л. І. Формування логіко-математичної компетентності дітей. – Мелітополь: Видавничий будинок, 2012.

2.    Народні перлини для маленької дитини/Яловська О. О. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.

3.    Зайцева Л.І. Розкриваємо таємниці довкілля. – Мелітополь: Видавничий будинок, 2012.

4.    Дибіна О.В. Дитина і навколишній світ. – Х.: Ранок, 2008.

5.    Лохвицька Л.Розвивальне предметне середовище в дошкільних навчальних закладах. – К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013.

6.    Чернова О.С.,Фіяло Т.І. Статеве виховання дітей дошкільного віку. – Зап.:Ліпс,2009.

7.    Петриківський первоцвіт/Купрієнко В. І.,Міхіна Н. О., Корінько І. Б. – Тернопіль: Мандрівець, 2013.

8.    Котляр В. П. Основи художнього виховання дітей. – Донецьк: Наулідж, 2010.

9.    Шульга Л. Барвиста радість. – Зап: Ліпс, 2012.

10.   Лозинська Э.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку. - Львів, 2009.

11.                 Дегтяренко Т. М., Вавіна Л. С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами. – Суми: Університетська книга, 2012.

12.                 Організація літнього оздоровлення й відпочинку дітей з обмеженими психічними і фізичними можливостями /Омельченко І. М., Федорович Л. О. – Кременчук, 2009.