Красногвардійський район. ДНЗ № 340

  

Звіт керівника за 2019-2020 навчальний рік

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 340 комбінованого типу Дніпровської міської ради» про свою діяльність за підсумками 2019/2020 навчального року

перед педагогічним колективом та громадськістю

 

05.06.2020                                                                                                              

 

м. Дніпро

 

 

Голова зборів

 

- Кірсанова Г. В.,

 

 Завідувач дошкільного закладу

 

Секретар

 

- Онілова І. П.

 

вчитель-дефектолог

 

Присутні:

Максюк А. М.                                 

вихователь-методист

 

Твердохліб Н. В.

старша медична сестра

 

Садова Т. В.

голова профспілкового комітету

 

Батьки

Працівники ДНЗ

35 чоловік

29 чоловік

 

Порядок денний:

1.  Вибори голови та секретаря зборів.

2.  Вибір лічильної комісії.

3.  Звіт завідувача.

4.  Обговорення звіту, виступу батьків, членів колективу.

5.  Таємне голосування.

        Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

      1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

      2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

 

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

         Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 340  комбінованого типу Дніпровської міської ради»

Юридична адреса: 49089, м. Дніпро, вул. Фабрично-Заводська, 23А,

т. 792-09-82, E-mail: [email protected], Сайт: 340sonechko.klasna.com, дошкільний заклад функціонує з 1979 року, розрахований на 220 місць.

        Мова виховання та навчання – українська.

        В дошкільному навчальному закладі працює 11 груп:

Раннього віку – 1 група, дошкільного віку – 3 групи6 груп для дітей з особливими потребами:  4 групи – для дітей з вадами зору , 2 групи для дітей з порушенням психічного розвитку та 1 інклюзивна група.

        Кількість дітей – 225.

        Режим роботи груп – 10,5 годин, чергова група  - 12 годин.

         Організація освітньої роботи в КЗО «ДНЗ  №340» ДМР у 2019 – 2020 навчальному році здійснюється відповідно  до Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 3 580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»., Базового компоненту дошкільної освіти,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015 № 641, Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305),  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016року№234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності      (затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Інструктивний методичний лист Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року №1/9-322 «Щодо  організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019– 2020навчальному році» та інших нормативно-правових актів.

            Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань.  Річний план – це основний документ, який регулює навчально-виховний процес.

             При плануванні роботи закладу ми користуємося  Листом МОН  України від 03.07.2009року  № 1/9-455. Відповідно цього документа річний план включає в себе такі розділи:

-         Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік та завдання на наступний  навчальний рік.

-         Методична робота з кадрами.

-         Вивчення стану життєдіяльності дітей.

-         Організаційно-педагогічна робота.

-         Робота методичного кабінету.

-         Адміністративно-господарська діяльність.

       Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України. Головне завдання  дошкільного закладу – це створення оптимальних умов для спільної корекційно-педагогічної роботи дефектологів, вихователів, батьків для фізичного, психологічно-соціального розвитку дітей з вадами зору та порушенням психологічного розвитку.

В ДНЗ створенні всі необхідні умови всебічного розвитку дітей.

          Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.  Технічний стан будівлі задовільний. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним  нормам та вимогам утримання дітей раннього і дошкільного віку й  антропометричним даним  дітей.  

           Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична, спортивна зали;
 • кабінет психолога;
 • методичний кабінет;
 •  медичний блок;
 • кабінети дефектологів;
 • кабінети логопедів;
 • лікувальний кабінет
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,
 • сучасні спортивний та ігрові майданчики 

         Територія дитячого садка озеленена, розбиті квітники, альтанки, майданчики укомплектовані, їх обладнання відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

 1. АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 51 працівника: з них 29 педагогів,  20 чол. – молодший обслуговуючий персонал та 2 медичних працівника. Серед педагогічних працівників з вищою освітою – 16  чол., з середньо-спеціальною освітою – 13  чол., та 1 педагог має базову освіту.

Мають кваліфікаційну категорію: «спеціаліст вищої категорії» - 5, «спеціаліст першої категорії» - 3, «спеціаліст другої категорії» - 2, педагогічне звання «вихователь-методист» - 5, педагогічне звання «старший вчитель» - 2, педагогічне звання «вчитель-методист» - 1. 

 

 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

        Зміст освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», «Дитина в дошкільні роки»,  «Впевнений старт» , «Соняшник», а також корекційними програмами «Віконечко», «Навчально-виховна програма для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами зору»,  «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ»,  «Навчально – виховна програма та методичні рекомендації для спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушенням зору»

 Впродовж навчального року з педагогічними працівниками дошкільного закладу систематично проводилася методична робота з підвищення кваліфікації педагогів: консультації, семінари-практикуми, колективні перегляди занять, педради, організація виставок методичної літератури, ведення зошитів з самоосвіти. З метою вдосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів використовувалися різні форми методичної роботи: обмін досвідом, рішення проблемних педагогічних ситуацій, презентації вихователями власних наробок, огляди новинок методичної літератури, педагогічні практикуми, психологічні тренінги. Для вихователів спеці. груп щомісяця проводилися групові консультації вчителями-дефектологами та психологом, індивідуальні консультації (за запитом вихователів). Для вчителів дефектологів періодично організовувалися семінари-практикуми з найбільш актуальних тем (соціальна адаптація дітей до умов ДНЗ; розвиток спілкування дітей з особливими потребами; особливості художньо-творчої діяльності дітей). Педагоги ДНЗ приймали активну участь у районних та міських методичних об’єднаннях, семінарах; відвідували курси післядипломної педагогічної освіти.

У минулому навчальному році педколектив ДНЗ приймав активну участь в  підготовці та проведенні конкурсів (на краще виготовлення розвивальних ігор; на краще обладнання куточків природи; на кращу підготовку до літа). Педагоги ставилися відповідально до умов конкурсів, працювали творчо, проявляли ініціативу. Особливо слід відмітити вихователів  Гамзіну Н. Б., Пупченко О. В., Сакович І. П., Садову Т.В.,  Чуйко Н. В..

         Як і усі дошкільні навчальні заклади області, педколектив ДНЗ №340 працював над другим етапом науково-методичної проблеми освітніх стратегій  соціалізації особистості громадського суспільства. Своїм завданням педагоги ДНЗ ставили формування соціально – моральних почуттів та комунікативно – мовленнєвого розвитку дошкільників.

 

 1.  ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

          Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

З  05.03.2018 року у дитячому навчальному закладі займається ТОВ «Контракт Продрезерв 5» в особі директора Авілко Ганні Олексіївні. Порядок організації харчування дітей у навчальному закладі затверджено наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України №242/329 від 01.06.2005, Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р., №1591 для дітей дошкільного віку.

ТОВ «Контракт Продрезерв 5» забезпечує неухильне дотримання меню, за яким харчуються діти. Кожного дня медичним працівником проводиться бракераж готової та сирої продукції, забезпечує суворе дотримання правил прийому сировини, суворо дотримується термін зберігання продуктів.

Протягом року медична сестра здійснювала контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ДНЗ, відповідала за своєчасне проходження медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівників.

          Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

             Умови для організації харчування в дошкільному закладі відповідають нормам. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ В ДНЗ

Кожен з працівників ДНЗ створює безпечні умови для перебування дітей в дошкільному закладі, керуючись на виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону».

Діяльність працівників спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу дошкільного навчального закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності та в умовах надзвичайної ситуації.  Формуються навички безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Систематично проводиться  «Тиждень безпеки» та «Тиждень безпеки дорожнього руху»

 

6. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 340 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

На особистому прийомі завідувача впродовж року побувало багато людей., які зверталися з різних питань. Основні питання були щодо зарахування дитини до дошкільного закладу та реєстрацій до електронної черги. 

  Всі питання та пропозиції громадян було вирішено чи взято до уваги. 

      7. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Організація медичного обслуговування дошкільників здійснювалась відповідно до вимог діючого законодавства. У літній період заклад працював за оздоровчим режимом.

Адміністрація дошкільного закладу здійснює постійний контроль за організацією харчування та дотриманням вимог санітарно-гігієнічного режиму в групах закладу.

Для зниження захворюваності дітей колективом ведеться  клопітна робота, зокрема це:

1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.

2. Систематичне щеплення дітей.

3. Дотримання вимог санітарії.

4. Здійснення загартування вихованців.

5. Організація фізичного виховання.

6. Чітке дотримання режиму.

7. Взаємодія мед. сестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

Дошкільний навчальний заклад  забезпечений медикаментами у повному обсязі: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

Працівники дошкільного закладу проходять медичний огляд вчасно відповідно до встановленого графіку.

 

8. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ.

Протягом 2019/2020 навчального року активно працювала Батьківська Рада закладу. Члени Батьківської Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Батьківська Рада вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

- заміна дверей у групі № 11;

- замінено і поповнено технологічне обладнання;

- поновлено розвиваючі та ігрові зони у групах дошкільного закладу іграшковими меблями та обладнанням згідно сучасних вимог;

- придбано спортивний інвентар;

- заміна мийки та проточний водонагрівач у медичному кабінеті;

- замінено каналізаційні труби у групі № 10 та 11;

- завезено пісок 6 т на ігрові майданчики;

- проведено поточний ремонт майданчиків.

 

ПІДСУМКИ:

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу можна зробити такий висновок: у нашому дошкільному навчальному закладі сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини. Санітарно-гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються, на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування.

За результатами лічильної комісії були вирішено: робота в дошкільному закладі проводиться на достатньому рівні

Звіт використання батьківських коштів в графі «Фінансова діяльність».

 

Адміністрація та колектив дошкільного навчального закладу  вдячний усім батькам та батьківському комітету за допомогу, підтримку та розуміння.