Красногвардійський район. ДНЗ № 340

  

Правила прийому до закладу

         Для оформлення дитини в санаторну групу (для дітей з вадами зору чи для дітей з порушенням психологічного розвитку) рекомендуємо батькам здійснити таку послідовність дій:

 

·           Отримати роз'яснення в Інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ, вул. Велика Діївська 213-б) та бланк картки здоров'я і розвитку дитини (дані попереднього обстеження) із заповненням загальних відомостей про дитину;

 

·                Пройти попереднє обстеження дитини в територіальному медичному закладі, із занесенням даних обстеження в картку здоров'я і розвитку дитини;

 

·               Подати документи до ІРЦ (картку стану здоров'я і розвитку дитини, свідоцтво про народження дитини (копію), паспорт матері/батька, які супроводжують дитину), де призначать термін проходження діагностичного обстеження дитини;

 

·                 У визначений термін у присутності батьків дитини або осіб, які їх замінюють, пройти діагностику рівня можливостей дитини, отримати комплексну психолого-педагогіну оцінку розвитку дитини із висновками та рекомендаціями про місце (заклад, тип групи) корекційного навчання, виховання, розвитку та термін перебування;

 

·               Отримати направлення у дошкільний навчальний заклад (групу) відповідного типу в місцевому органі управління освітою на підставі комплексної оцінки розвитку дитини(за згодою батьків, або осіб які їх замінюють);

 

·               Звернутись до керівника дошкільного навчального закладу щодо влаштування дитини, надавши необхідні документи.

 

       Неодмінною умовою для влаштування дитини в дошкільний навчальний заклад будь-якого типу є наявність у дитини профілактичних щеплень. Відповідно до статті 15 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” від 06 квітня 2000 р. №1645-ІІІ.